ВУЗ ШАГ
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 375 комбінованого типу «Журавлик» Дніпровської міської ради

Річний звіт керівника

Україна

Дніпро

Комунальний  заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №375

Комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

 

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом № 375

Кучеренко Галини Павлівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА: ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 

Освітній рівень педагогів:

Вища – 24, із них 22 – вища спеціальна.

Середня спеціальна—6

Кваліфікаційний рівень педагогів:

24– педагогів мають вищу освіту; 6–  середню – спеціальну

6 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

6 –. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

4 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст».

З - педагогічних працівника мають педагогічне звання «вихователь – методист»

2 педагога  нагороджені  нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 

 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 375 комбінованого типу Дніпровської міської ради розташований за адресою: м.Дніпро вул..Тополина 43, розрахований на 12 груп – 280 дітей, був відкритий у квітні1980 року.

На даний час в КЗО ДНЗ № 375 функціонує 9 груп: 2 група раннього віку, 2 групи дошкільного віку, 5 груп спеціалізовані , дошкільний закдад відвідує  163 дитини

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 7.00 до19.00

Вечірня група з 18.00 – 19.00

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:

{C}·        Методичний кабінет;

{C}·        Музична та спортивна зали;

{C}·        3 кабінети вчителів – дефектологів;

{C}·        2 кабінети вчителів- логопедів;

{C}·        Кабінет психолога

{C}·        Орт оптичний кабінет;

{C}·        Сенсорна кімната

Дошкільний навчальний заклад № 375 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільноїосвіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу “Про працю”

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

- Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

- Авторської програми Л.Калуської « Дитина і довкілля»

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

Зметою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні програми та методики, а саме:

{C}·        Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку віз 3до 7 років «Віконечко» (авт….Сак Т.В. та ін…)

{C}·        Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років (авт…Вавін Л.С.,Бутенко В.А..,Гудим І.М.).

{C}·        Програма корекційно – розвиваючої роботи в молодшій логопедичній групі дитячого садка Н.В.Ніщева.

{C}·        Програма корекційно – розвивальної роботи в логопедичній групі дитячого садка для дітей з загальним недорозвитком мови (4-7 років)Н.В.Нішева.

{C}·        Про себе треба знати, про себе треба дбати « програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт… Ловицька Л.В.).

{C}·        Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт..Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.)

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ №375 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді впровадженні перспективного педагогічного досвіду, Моделювався досвід педагогічної системи роботи з дітьми з порушенням психологічного розвитку.Педагогічний колектив має власні авторські напрацювання, творчі знахідки. Що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням

дітей 5-річного віку.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від року до шести у 2017-2018 році становила 158 дітей

Із них виховується в ДНЗ №375   75 дітей, а 52 дошкільнят в інших навчальних закладах

Дітей 5-річного віку— 28: з них відвідують дошкільні заклади 23

Соціально-педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5-6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад (5 дітей) розпочалася з анкетування сімей, роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, складено план роботи з дітьми та батьками. Батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів – спеціалістів, надані консультації за потребою, з дітьми проводилася робота відповідно до складених планів протягом 2017-2018 навчального року.

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Технологія розвивального навчання спрямована на формування творчої особистості. Найівжливіше те,що дитина працює в атмосфері свободи мислення і творчості. Активність, розкутість дітей під час занять з розвитку мовлення, математики, зображувальної діяльності, тісний контакт та взаєморозуміння з педагогом свідчили про те, що малята звикли до невимушеного, вільного спілкування зі своїм наставником.Всі ці умови спряли тому, що діти груп старшого дошкільного віку відповідають вимогам \Пртрету дошкільника напередодні вступу до школи, заявленому в Базовому компоненті.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища,необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дотини, для х духовного зростання,фізичної досконалості,прояву самостійності, реалізації свої задумів і бажань,формування ігрової культури дітей.

 На початок 2017-2018 навчального року було придбано методичні посібники , дидактичні ігри, іграшки на 4395 грн, проведена підписка на  2778 грн.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, елементи системи М.Монтессорі, методику К.Орфа, М.М.Ефіменка.

В цілому рівень та результативність роботи в ДНЗ №375 за 2017-2018 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Проведена систематична та послідовна  управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота априяла успішному виконанню поставлених завдань.

        КЗО ДНЗ N375 є консульпунктом для вихователів та спеціалістів області,  міста, району ..

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

      Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності.

    В  ДНЗ №375 працював  впродовж року  танцювальний гурток «Райдуга»  , шахи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Протягом 2018-2019 навчального року  залучено такі кошти та придбані товари:

Джерело фінансування

Сума

Заходи

Спеціальний рахунок ДНЗ

Депутатський фонд

 

Бюджет

188857,24 грн

Пластикові вікна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12648 гр

33736,99 грн

Пластикові вікна

105704,32 грн

 

Комунальні послуги

1224,68 грн

Господарчі товари

Благодійний фонд  батьків

18055грн

Пластикові вікна

2488грн

Обої

7236 грн

Краска емаль

2608 грн

Посуд

2722грн

Методична література

571гр

Роздавальний матеріал

850 грн

Гардіни

4317 грн

Господарчі товари

6071 грн

Сантехніка

1180 грн

Комп’ютерні  товари

2214грн

Електротовари

2778 грн

Підписка на півріччя

250 грн

Потолочні плити

1473грн

Дидактичні ігри

4395 грн

Іграшки

9300 грн

Миючі засоби

580 грн

Печатна продукція

663грн

Заміна унітазу

1500 грн

Клей для шпалери

1237 грн

Прикраси для муз залу

360 грн

Заправка картриджів

 

700грн

Виготовлення костюмів на свято

1710грн

 

Бутульована питна вода

2096грн

Канцтовари

1200 грн

 

 

Пісок

 

 

 

6800 грн

Віконні укісі внутрішні

 

Всього

188857,24  грн

Депутатський фонд

 

33736,99 грн

105704,32 грн

1224,68 грн

Бюджет

 

83354 грн

Благодійний фонд батьків

 

 

 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ N375  кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

      В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. 

  Анкетування, тестування. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

На протязі року діти зміцнюють здоров’я на заняттях фізкультури, загартуванням, вітамінізація харчування .Працівники закріплюють своє здоров’я  по санаторно курортним путівкам від профспілки

     В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №375  яким додається додаткова відпустка  + 10 календарних днів що мають двох і більше дітей до 15 років, та дітей інвалідів.

       В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

Наказ Про організацію роботи з питань охорони праці та призначення відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку в ДНЗ№375 на 2018 рік від 15.01.201810

· Наказ Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та про призначення комісії по навчанню та з перевірки знань з питань охорони праці у 2018р. в ДНЗ №375 від 15.01.201812

· Наказ Про створення комісії для розслідування нещасних випадків від 22.01.201820

· Наказ «Про створення комісії з перевірки виконання інструкцій з охорони праці, охорони життя та здоров’я дітей» від 22.01.201822

· Наказ «Про призначення відповідальних за організацію охорони праці, дотримання техніки безпеки, безпеки життєдіяльності в ДНЗ №375 від 22.01.2018 № 28 В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу ( всі працівники ознайомлені з нею під особистий підпис).В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах .

       Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага:

- проводяться сучасні заняття з фізичної культури . Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання .

Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо- оздоровчий режим роботи.

 

 

 

 

 

 

Харчування дітей за 2018-2019 н.р.

 

 Доповідь завідувача ДНЗ №375 Кучеренко Г.П.

Робота з організації харчування дітей КЗО  ДНЗ №375 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

 

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ №375 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра Григоренко Л.О. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, здійснює С- вітамінізацію, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

      Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому  харчування вихованців дошкільного закладу здійснювалось наближено до норм ( у середньому на 95%.Слід зазначити, що минулого року показник виконання норм харчування становив 87 %.Це свідчить про поліпшення якості харчування.На 100% виконано норми круп, сирів (тв.), мяса,риби,сік, перевищено норми круп на 30%. Про те не в повному обсязі виконано норми з овочів та фруктів . Слід відмітити, що у порівнянні з минулим роком поліпшились показники виконання норм сирів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 375 ведеться на достатньому рівні.

 

Подальші напрямки роботи:

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ №375

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

Дотримання вимог охорони дитинства,техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та

протипожежних норм.

Згідно ст. 23 Закону України ,,Про освіту,, дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров?я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей..

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

Кожен робітник  КЗО ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

  Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров'я" , "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей.  В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.

 

       Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 р було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №375. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 

В  КЗО ДНЗ №375 дітей з багатодітних сімей— 6, дітей інвалідів 9, чорнобильців - 3

Сім’ям надавались консультації практичного психолога та спеціалістів.

Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: благодійна допомога до Дня захисту дитини, виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

 

Завідувач ДНЗ №375 Кучеренко Г.П.